2016-12-12 08:39:34

Święty Mikołaj w Szpitalu


DSC_0180.JPG 

2016-11-28 09:46:34

„Twoje zdrowie w Twoich rękach – Moda na zdrowie”

W dniu 24.11.2016 Dyrektor  Jadwiga Karcz zorganizowała w Specjalistycznym Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym „Górka” spotkanie edukacyjne dla dzieci pt. „Twoje zdrowie
w Twoich rękach – Moda na zdrowie”. 

20161124_153453_1.jpg 

pozostale aktualnosci


Zobacz

Strona główna

 Ogólnopolska akcja edukacyjna "Ognik" w Szpitalu "Górka"

Komenda Powiatowa PSP w Busku - Zdroju w ramach projektu "Bezpieczny Dom", realizuje ogólnopolską akcję edukacyjną "Ognik". Celem programu jest edukacja dzieci i młodzieży szkolnej w temacie bezpiecznego zachowania w sytuacjach zagrożenia.

W praktycznych zajęciach edukacyjnych wzięły udział dzieci przebywające na leczeniu w Specjalistycznym Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym "Górka" oraz Pani Jadwiga Karcz - Dyrektor Szpitala. Strażacy zaprezentowali uczestnikom szkolenia, jak wygląda prawidłowa ewakuacja z miejsca objętego dużym zadymieniem, przedstawili zagrożenia sezonowe oraz formy spędzenia wolnego czasu i mogące z nich wynikać niebezpieczeństwa. Wszystkie pokazy wykonywane były w warunkach w pełni bezpiecznych           dla uczestników. Wierzymy, że udział dzieci w warsztatach zapisze się w ich pamięci i w przyszłości zaowocuje poprawą świadomości, co przełoży się na bezpieczeństwo w przypadku gdy rzeczywiście przyjdzie zmierzyć się z prawdziwymi zagrożeniami.

 00.JPG

15.JPG

 09.JPG

Profilaktyczne wizyty w placówkach oświatowo - wychowawczych. Diagnostyka wad postawy.

Wada postawy to zmiany w wyprostowanej pozycji ciała, które różnią się od typowych fizjologicznych ukształtowań. Deformacje postawy dotyczą zmian kształtów kręgosłupa oraz odcinków z nim związanych. Jedną z wielu przyczyn wad postawy jest spadek aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz siedzący tryb życia. Znaczenie ma również zatracenie prawidłowych wzorców racjonalnego odżywiania, prowadzące do zaburzeń podaży białka, makro-
i mikroelementów, witamin, szczególnie istotnych w okresie szybkiego wzrastania w wieku rozwojowym.
Badanie lekarskie jest podstawowym badaniem w diagnostyce wad postawy. Częste kontrole i badania przesiewowe dzieci i młodzieży w wieku szkolnym są konieczne do oceny prawidłowości rozwoju postawy. W przypadku istnienia wad postawy leczenie ma na celu usunięcie lub zmniejszenie deformacji, utrwalanie uzyskanej korekcji oraz zatrzymanie choroby, jeśli niemożliwa jest już korekcja.
Rokowanie w większości wad postawy jest dobre pod warunkiem wczesnego rozpoznania
i wdrożenia odpowiedniego leczenia.
Zaniedbane wady postawy ulegają utrwaleniu, przyspieszają rozwój zmian zwyrodnieniowo-przeciążeniowych i stają się źródłem powstawania innych schorzeń narządu ruchu, a co za tym idzie dolegliwości bólowych.

Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny „Górka” zainicjował cykliczne spotkania p.n. „Biały Tydzień” w Placówkach Oświatowych, a także w Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych na terenie województwa Świętokrzyskiego.
Odwiedziliśmy poniższe placówki:
- Powiatowy Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Nagłowicach
- Zespół Szkół im. Józefa Piłsudskiego w Opatowcu
- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kazimierzy Wielkiej
- Regionalną Placówkę Opiekuńczo-Terapeutyczną w Kazimierzy Wielkiej
- Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach
- Szkołę Podstawową w Krzczonowie
- Szkołę Podstawową nr 4 w Sandomierzu
- Szkołę Podstawową w Sadowie


Przez ostatnie pół roku, w okresie od lutego do maja 2017 personel medyczny Szpitala „Górka” podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą przeprowadzał badanie lekarskie mające na celu rozpoznanie wady postawy. Rodzice i Opiekunowie wszystkich dzieci, którzy wyrazili zgodę na udział w naszej akcji zostali poinformowani o problemach związanych z wadą postawy oraz możliwościami leczenia.
Łącznie zostało przebadanych 598 dzieci, a u 328 z nich lekarze rozpoznali wady postawy, natomiast 12 uczniów zostało skierowanych na dalszą diagnostykę w Poradni Specjalistycznej.
Część dzieci skorzystało z bezpłatnych turnusów rehabilitacyjnych organizowanych w naszym Szpitalu. Powyższa statystyka wyraźnie pokazuje, że problem nieprawidłowości postawy dotyka co drugie dziecko, dlatego akcję p.n. „Biały Tydzień” będziemy kontynuować w przyszłym roku szkolnym. Kolejny etap akcji rozpocznie się zaraz po wakacjach - 13 września 2017r. Serdecznie zapraszamy Dyrektorów Placówek Oświatowych i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych do podjęcia z nami współpracy i rozpoczęcia diagnostyki pod kątem rozpoznawania wad postawy
u swoich podopiecznych. 

  dzien_otwarty__452x640___381x540_.jpg

 

I BUSKIE FORUM ARTROSKOPOWE

W dniach 21-22 kwietnia 2107 r. w Centrum Konferencyjnym Sanatorium MARCONI odbyło się I Buskie Forum Artroskopowe. Organizatorami Konferencji byli Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. oraz Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny GÓRKA, natomiast partnerem Polskie Towarzystwo Artroskopowe. Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego objął honorowy patronat nad wydarzeniem. Do komitetu naukowego I BUSKIEGO FORUM ARTROSKOPOWEGO zaproszeni zostali: dr hab. n. med. prof. UM Marcin Domżalski, dr n. med. Jacek Walawski, dr n. med. Marek Tramś, dr n. med. Arkadiusz Bielecki, lek. med. Sławomir Marcinkowski oraz lek. med. Dariusz Hudzik.

Było to z pewnością jedno z najważniejszych tegorocznych tego typu wydarzeń w regionie. Szczególnie podkreślić należy wkład i zaangażowanie lekarzy zatrudnionych na co dzień w Szpitalu GÓRKA. Dwudniowa konferencja podzielona została na 21 wykładów, wygłoszonych podczas dwóch sesji tematycznych (1. Staw rzepkowo-udowy 2. Naprawa łąkotek). Doskonałym uzupełnieniem zajmujących prelekcji okazały się warsztaty dotyczące technik naprawy łąkotek z użyciem instrumentarium spectrum.

W czasie obrad na dedykowanych stoiskach, mogliśmy zapoznać się z bogatą ofertą wystawców - firm z branży medycznej. Wysoki poziom szkoleniowy zjazdu, ciekawe tematy prelekcji oraz ożywiona dyskusja sprawiły, że I BUSKIE FORUM ARTROSKOPOWE oceniamy jako bardzo owocne. Forum dało wszystkim uczestnikom ogromne możliwości wymiany doświadczeń i dlatego jesteśmy przekonani, że znacząco przyczyni się ono do dalszego rozwoju artroskopii w naszym kraju.

 02 (640x360)_1.jpg

 

 27__800x495___640x396_.jpg

 

17__800x377_.jpg 

 

 

18009995_1386110691448392_1766925439751491340_n.jpg 

 

 

 

18033173_1386110704781724_3687376201585960104_n.jpg 

 

 _3.jpg

Swieta.jpg

 

 

 

przerwa___wiadczenia.jpgpromocja___wi__teczna_2016.jpg

 

Konferencja KOMPLEKSOWE LECZENIE ARTROGRYPOZY  

Sanatorium Marconi, 6-7 października. Już po raz drugi w tym roku
Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. było gospodarzem konferencji pod szyldem Dni Kliniczne Buska-Zdroju. To już 65 edycja tych ważnych dla środowisk medycznych spotkań. Tematem październikowego zjazdu było Kompleksowe Leczenie Artrogrypozy http://www.szpitalzdrowia.pl/choroby/artrogrypoza/ Obrady otworzyli: Wojciech Legawiec – prezes zarządu UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ S.A. , dr med. Bartłomiej Kowalczyk
z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie http://www.szpitalzdrowia.pl/ oraz
dr Wojciech Budacz – Vigo Ortho Polska Sp. z o.o. http://www.vigo-ortho.pl . Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Adam Jarubas – marszałek województwa świętokrzyskiego. Konferencja miała międzynarodowy, interdyscyplinarny charakter,
a wśród gości i wykładowców pojawiły się uznane autorytety ze świata medycyny
i fizjoterapii z kraju i zagranicy, m.in. Rene Willemsen, Ani Samagrian, Ruth Lester, Harold van Bosse, , Emilia Mikołajewska, Andrzej Grzegorzewski, Marek Jóźwiak, Sławomir Snela, Jarosław Czubak czy Kryspin Niedzielski. Wszystkich znamienitych gości nie sposób wymienić, dość powiedzieć, że uczestnicy zgodnie podkreślali wysoki poziom szkoleniowy.

 alogrypoza1.gif

 Podczas wykładów przybyli mogli zapoznać się z najnowszymi naukowymi osiągnięciami, wymienić doświadczenia i pogłębić wiedzę. Całość zagadnień omówionych w ciągu 2 dni konferencji podzielona była na 25 wykładów. Co ważne, w wydarzeniu uczestniczyli rodzice wraz ze swoimi pociechami dotkniętymi artrogrypozą. Istotną część konferencji stanowiły zajęcia warsztatowe, podczas których lekarze i fizjoterapeuci mogli również w praktyczny sposób przekazać część swojej wiedzy. Szczegółowy program dostępny jest na stronie http://ubz.pl/index.php/artrogrypoza-2016 W trakcie wykładów eksperci często odnosili się do konkretnych przypadków, z którymi zetknęli się w swojej karierze. Znaczący wkład
w dorobek naukowy konferencji mieli lekarze związani ze Specjalistycznym Szpitalem Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Górka, na czele z dr med. Bartłomiejem Kowalczykiem
– gorącym orędownikiem zorganizowania tej konferencji w Uzdrowisku Busko-Zdrój S.A.
Uczestnicy odwiedzali stoiska wystawiennicze prezentujące m.in. ofertę Uzdrowiska w tym oczywiście Szpitala GÓRKA www.szpitalgorka.pl a także sprzęt medyczny i rehabilitacyjny.

altogrypoza2.jpg 

3.JPG

 

1.JPG 

 

 Za udział w konferencji zostały przyznane punkty edukacyjne. Zarząd Uzdrowiska
Busko-Zdrój S.A. pragnie niniejszym podziękować współorganizatorom za pomoc
w przygotowaniu konferencji, znamienitym gościom za przybycie a prelegentom
za zajmujące wykłady.

 

 BIAŁY TYDZIEŃ W NASZYM SZPITALU.

bialytydzien3.gif

 

g__rka_wycieczka.jpg 

 bialasobota__453x640_.jpg

 sprz__taniea.jpg

 

 

 

 wolne_miejsce2.jpg

gim korek2_1.jpg

 

 

 

 

glowny.gif

oferta_napis.gif  

zabiegiortopedyczne.gif

cennikzo.gif  

rehabilitacjaogolnoustrojowa.gif 

cennikro.gif rtg.gif 

cennikrtg.gif